લખતરમાં આકાશમાંથી વિચિત્ર આફત ઉતરતા ગ્રામજનો ભયભીત: થાંભલા-મોબાઇલ ટાવર ધરાશાયી

સફેદ વાદળોનો ગોળો ફરતો-ફરતો વિઠ્ઠલગઢ અને જયોતિપરા ગામમાં પડયો : મકાનના છાપરા ઉડયા : એકને ઇજા : 12 ગામમાં અંધારા

Read more