વાંકાનેર સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં પીઆઇ તરીકે ચાર્જ સંભાળતા બી.જી.સરવૈયા

By શાહરુખ ચૌહાણ – વાંકાનેરવાંકાનેર સિટી પોલીસ સ્ટેશન ફરજ બજાવતા પી આઈ એચ એન રાઠોડ ની બદલી અમદાવાદ ખાતે થતાં

Read more

વાંકાનેરમાં પોલીસકર્મીની કારમાં કાળા કાચ બદલ દંડ કરાયો 

વાંકાનેર સીટી પી.આઈ. બી. પી. સોનારાએ વાંકાનેર પોલીસ મથકના પોલીસકર્મીને કાળા કાચ વાળી ગાડી બદલ દંડ ફટકાર્યો હતો. પોલીસ ડ્રાઈવ

Read more