વાંકાનેર: આગામી રવિવારે બંધુ સમાજ દવાખાને રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન

કોરોના મહામારીમાં ઉભી થયેલી લોહીની માંગણીના કારણે આયોજન કરેલ રક્તદાન શિબિરમાં રક્તદાન કરવા નમ્ર અપીલ… વાંકાનેર: હાલમાં ચાલતી કોરોના મહામારી

Read more

વાંકાનેર:”સંકલ્પ” ગૃપ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં રકતદાતાઓએ 133 યુનિટ રક્તદાન કર્યુ.

વાંકાનેર: ગત રવિવારના રોજ “સંકલ્પ” ગૃપ દ્વારા બંધુસમાજ દવાખાના ખાતે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં

Read more