ચોટીલા: ડુંગ૨ પાછળથી ૨ાજકોટના યુવકની ગળોફાંસો ખાધેલી લાશ મળી….

ચોટીલા : પાળીયાદ ગામની સીમમાં ૨ાજકોટના મુસ્લીમ શખ્સની ગળેફાંસો ખાધેલ હાલતમાં લાશ મળી આવતા ચકચા૨ મચેલ છે.ચોટીલા ડુંગ૨ પાછળ આવેલ

Read more