મોરબી: નાની સિચાઈ યોજના કૌભાંડમાં વાંકાનેર તાલુકાની 8 મંડળીના પ્રમુખોની ધરપકડ

મોરબી જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના નાની સિંચાઇ યોજનાના કામોમાં કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો હતો જેથી કરીને આ અંગેની ફરિયાદ એ

Read more