skip to content

ટંકારા: નસીતપર ગામે શુક્રવારે મારૂતિ ગૌ શાળા ટ્રસ્ટ્રના લાભાર્થે નાટક યોજાશે.

ટંકારા: આગામી તારીખ ૨૪/૧૧/૨૦૨૩ ને શુક્રવાર ના રોજ રાત્રે ૯.૩૦ કલાકે નસીતપર ગામે શ્રી મારૂતિ ગૌ શાળા ટ્રસ્ટ – નસીતપરના

Read more