ગાંધીનગર: એક પછી એક ત્રણ હત્યા કરી ફફડાટ ફેલાવનાર સિરીયલ કિલર વિશાલ માલી ઝડપાયો

ગાંધીનગરનો સિરિયલ કિલર પિસ્તોલ ઘરનાં સ્વિચ બોર્ડમાં સંતાડતો હતો, પત્ની હતી અજાણ… ગાંધીનગરમાં એક પછી એક ત્રણ હત્યા કરી ફફડાટ

Read more