વાંકાનેર: અરણીટીંબામાં ગણપતિ મહોત્સવમાં જીતુભાઈ સોમાણીનું સન્માન કરાયું

By મયુર ઠાકોર – વાંકાનેરવાંકાનેર તાલુકાના અરણીટીંબા ગામે ગણપતિ મહોત્સવમાં વાંકાનેરના પૂર્વ નગરપતિ જીતુભાઈ સોમાણીએ હાજરી આપી. સમસ્ત અરણીટીંબા ગામ

Read more