સ્વરાજ ડેરીનું પ્રથમ આઉટલેટ વાંકાનેરમાં: કાલે ઉદ્ઘાટન

વાંકાનેેર: ગુજરાતની ખાનગી ડેરીમાં ખૂબ જ મોખરાનું નામ ધરાવતી વાંકાનેરની સ્વરાજ ડેરી( સ્વરાજ મિલ્ક એન્ડ મિલ્ક પ્રોડક્ટ ) પોતાનો અત્યાધુનિક

Read more

વાંકાનેર: આજે માનવ અધિકાર ઍશોસિએશનના મંત્રી અને આશિર્વાદ પેઇન્ટસના માલિક યાસીનભાઈ ખલીફાનો જન્મદિવસ

વાંકાનેર : આજે માનવ અધિકાર ઍશોસિએશન વાંકાનેરના મંત્રી અને આશિર્વાદ પેઇન્ટસના માલિક યાસીનભાઈ ખલીફાનો જન્મદિવસ છે. તેઓએ કોરોના મહામારીમાં લોકોને

Read more

વાંકાનેર: આજે માનવ અધિકાર ઍશોસિએશન વાંકાનેરના મંત્રી અને આશિર્વાદ પેઇન્ટસના માલિક યાસીનભાઈ ખલીફાનો જન્મદિવસ

વાંકાનેર : આજે માનવ અધિકાર ઍશોસિએશન વાંકાનેરના મંત્રી અને આશિર્વાદ પેઇન્ટસના માલિક યાસીનભાઈ ખલીફાનો જન્મદિવસ છે. યાસીનભાઈ ખલીફા પોતાનું મોટું

Read more