વાલાસણ: દવાખાનું કેમ બંધ કરી દીધું? કહી ગાળો આપી જાનથી મારી નાંખવાની ધમકી આપી

વાંકાનેર : વાંકાનેર તાલુકા વાલાસણ ગામે સરકારી દવાખાનું બંધ થઈ જવા મામલે ત્રણ શખ્સોએ સરકારી કર્મચારીને ગાળો આપી જાનથી મારી

Read more