શિવાનંદ ઝાએ ગુજરાતના ગામડાઓ માટે લીધો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય…

કોરોના વાયરસના વધી રહેલા કહેરને જોતા ભારતમાં 21 દિવસ માટે લોકડાઉન કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ લોકડાઉનનું પાલન નહિં કરનારાઓ

Read more

વાંકાનેર: પંચાસીયામાં પોલીસના ડંડાએ ગામને લોક્ડાઉન કરી દીધું…

લાતો કે ભૂત બાતોં સે નહીં માનતે…! વાંકાનેર: પંચાસિયા ગામમાં લોકડાઉનની ગંભીરતા ના લેતા ના છૂટકે પોલીસને પંચાસિયામા 144 કલમ

Read more

ખેડૂતો દૂધ સહકારી મંડળીને આપે એ પહેલા જ ગુણવતાની ચકાસણી કરાશે.

ગામડામાં આવેલી સહકારી મંડળીઓને આપવામાં આવે એ પહેલા દૂધની ગુણવતા ચકાસવા ગુજરાત ફૂડ એન્ડ ડ્રગ કંટ્રોલ ઓથોરીટી (એફડીસીએ) રાજયવ્યાપી ઝુંબેશ

Read more