મોરબી NSUIના આગેવાનોને મોરબી પોલિસે નઝરકેદ કર્યા.

કોંગ્રેસ-એનએસયુઆઈ આવતીકાલે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનો વિરોધ કરનાર હોવાથી પોલિસે આ પગલુ લીધુ.. મોરબી: આજે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી મોરબી આવી રહયા

Read more