મોરબી: ફરી કોરોનાની એન્ટ્રીથી આરોગ્ય તંત્રમાં દોડધામ

60 વર્ષીય મહિલા મુંબઈથી આવ્યા હતા મોરબી : લોકડાઉન-4 નોન કન્ટેન્ટમેન્ટ ઝોનમાં આવેલા મોરબીમાં આજે ફરીથી કોરોનાની એન્ટ્રી થઈ છે.જેમાં

Read more