વાંકાનેર: અમરનાથ સોસાયટીના કોરોના પોઝિટિવ ઉર્મિલાબાનું મૃત્યુ

વાંકાનેર: આજે વાંકાનેર તાલુકામાં કોરોના કારણે પ્રથમ મૃત્યુ થયાના સમાચાર સામે રહ્યા છે. વાંકાનેર : વાંકાનેરની અમરનાથ સોસાયટીમાં રહેતા પ્રવિણસિંહ

Read more