હવે,રેઈનકોટ છત્રી કાઢી રાખજો: રાજ્યમાં આગામી પાંચ દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી

ગુજરાત રાજ્યમાં અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં મેઘરાજાની ઘમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. ત્યારે રાજ્યમાં આગામી પાંચ દિવસમાં ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન

Read more