અલ્પેશનું અલ્ટિમેટમ: સરકાર 48 કલાકમાં ઠરાવ રદ નહીં કરે તો ગાંધી આશ્રમથી ગાંધીનગર સુધીની પદયાત્રા કરવાની ચીમકી.

ગાંધીનગરમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી અનામત વર્ગની મહિલાઓ તરફથી એલઆરડીની પરીક્ષા મામલે તા. 1-08-2018ના રોજ સરકાર તરફથી કરવામાં આવેલો ઠરાવ રદ

Read more