આજે સહકાર એગ્રી બિઝનેસ-ટંકારાના ઓનર તુફેલ પરાસરાનો જન્મ દિવસ

આજે વાંકાનેર તાલુકાના સીંધાવદર ગામના વતની હાલમાં ટંકારા ખાતે સહકાર એગ્રી બિઝનેસના સંચાલક અને માલિક તુફેલ પરાસરાનો જન્મદિવસ છે. તુફેલ

Read more