રાજકોટ: CAAના સમર્થનમાં તિરંગા યાત્રા, CM રૂપાણએ ફલેગ ઓફ આપી

રાજકોટ: શહેરમાં નાગરિક્તા સંશોધન કાયદા (CAA)ના સમર્થનમાં યોજાયેલ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ યાત્રામાં હજારોની સંખ્યામાં માનવમહેરામણ ઉમટ્યું

Read more