મોરબી જિલ્લા પંચાયતની આરોગ્ય સમિતિના મહિલા ચેરમેનના પતિ સામે પગલા લેવાની ટિકર સરપંચની માંગ

મોરબી જિલ્લા પંચાયતના મહિલા ચેરમેનના પતિ દ્વારા કોરોના ખોટા મેસેજ વાયરલ કરીને લોકોમાં ભય ફેલાવવામાં આવ્યો હોવાથી હાલમાં ટિકર ગ્રામ

Read more