વાંકાનેર: મોડર્ન સ્કૂલમાં ડ્રિસ્ટીક ટોબેકો કંટ્રોલ સેલ દ્વારા ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું

વાંકાનેર: આજે વાંકાનેર તાલુકાના પીપળીયા રાજ ખાતે આવેલી મોડર્ન વિદ્યાલયમાં ડિસ્ટ્રીક્ટ ટોબેકો કંટ્રોલ સેલ મોરબી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં જાગૃતતા આવે તે

Read more