ટંકારામાં સરકારી તબીબ ઉપર એક શખ્સએ હુમલો કર્યો

By Jayesh Bhatashna (Tankara) ટંકારા : ટંકારાના સરકારી દવાખાનાના ડોકટર ઉપર એક શખ્સે હુમલો કર્યોનો બનાવ સામે આવ્યો છે. પોતાને

Read more