ડેટા એન્ટ્રી માટેનુ ટેબલેટ અંગે મને જાણ નથી મે બેદરકારી દાખવી નથી.: ગજેન્દર કારેલિયા

સિ આર સી ના અધિકારી હેમત ભાગિયા દવાખાને દાખલ નોટીસ પણ ન સ્વિકારી. દરવાજે લાગેલ ફરફરીયુ ગુમ? સ્થાનિક શિક્ષણ વિભાગ

Read more