વાંકાનેર: સુખદેવ ડાભીની ભાજપના પ્રદેશ બક્ષીપંચ મોરચા સોશિયલ મીડિયા કન્વીનર તરીકે નિમણૂક

વાંકાનેર ચિત્રાખાડા ગામના યુવા કોળી સમાજ આગેવાન સુખદેવ ડાભીની ભાજપ પ્રદેશ બક્ષીપંચ મોરચા સોશિયલ મીડિયા કન્વીનર તરીકે નિમણૂક વાંકાનેર તાલુકાના

Read more

લોકડાઉનમાં પાન, માવાના કાળા બજાર રોકવા મુખ્યમંત્રીને પત્ર

હાલ કોરોના લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે મોરબી જીલ્લામાં પાન, માવા અને પાનમસાલાના કાળા બજાર થતા હોય જે રોકવા જરૂરી

Read more