કોરોના ઇફેકટ્સ: મોરબી સબ જેલના 19 કેદીઓને મુક્ત…

મોરબી : કોરોનાનાના પગલે મોરબી સબ જેલમાં સજા ભોગવી રહેલા 19 કેદીઓને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં કાચા કામના 15

Read more

મોરબી સબ જેલના કેદીઓને વ્યશન મુક્તિ અંગે માહિતગાર કરાયા

મોરબી:આજે તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીના માર્ગદર્શન હેઠળ સબ જેલ મોરબી ખાતે ડીસ્ટ્રીક ટોબેકો કંટ્રોલ સેલ મોરબી અને

Read more

લીંબડી સબ જેલમાંથી ચાર કેદીઓ ફરાર, પોલીસે કરી નાકાબંધી

સુરેન્દ્રનગર : સુરેન્દ્રનગર લીંબડી સબ જેલમાંથી કાચા કામનાં ચાર કેદીઓ આજે સવારે ભાગી ગયા છે. જે બાદ જેલનાં અધિકારીઓ જાણે

Read more