ગુજરાત: શિક્ષણ વિભાગનો મહત્વનો નિર્ણય, ધો.3થી 12ની પરીક્ષા શિક્ષણ બોર્ડ લેશે

ગુજરાતમાં શિક્ષણનું સ્તર સુધારવા માટે શિક્ષણ વિભાગે મોટો નિર્ણય કર્યો છે. અગાઉ શૈક્ષણિક સત્રમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા બાદ હવે રાજ્યના

Read more