વિદેશથી લોકોને પ્લેનમાં ફ્રીમાં લવાયા, મજુરોનું ટ્રેનમાં લેવાય છે ભાડુ ! આવો ભેદભાવ કેમ?

# લોકડાઉનમાં ફસાયેલા મજૂરોને સ્પેશ્યલ ટ્રેનથી ઘરે પહોંચાડાઈ રહ્યા છે, પણ રેલવે મંત્રાલય ભાડુ લઈ રહ્યું છે # સોનિયાએ કહ્યું-

Read more