વાંકાનેરમાં પણ દુકાનદારે બે ગ્રાહક વચ્ચે અંતર રાખવાની પાટણ કલેકટરની રીત અપનાવી

કિશોરકુમાર ગોવિંદજી રાજવીરે આ રીત અપનાવવાની વાંકાનેરમાં પહેલ કરી… કોરોના વાયરસનો કહેર વિશ્વભરમાં જોવા મળી રહ્યો છે. સમગ્ર ભારત ભરમાં

Read more