વાંકાનેર: ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ બાદ ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષા પણ હવે શારદા વિદ્યાલયમાં નહી લેવાઈ..!

વાંકાનેર: મોરબી જિલ્લામાં આગામી તારીખ ૫મી માર્ચથી ધોરણ-10 અને ધોરણ-12 સામાન્ય તેમજ વિજ્ઞાન પ્રવાહની બોર્ડની પરીક્ષાઓ શરૂ થનાર છે. આ

Read more