આજે લિંબાળાના મોનશાહ મસાલાવાળા શાહિદભાઈનો જન્મદિવસ

વાંકાનેર: આજે વાંકાનેર તાલુકાના લિંબાળા ગામના મોનશાહ મસાલાવાળા શાહિદભાઈનો જન્મદિવસ છે. શાહીદભાઈને ધંધાકીય સંબંધો ખૂબ સારા છે તેમજ મોટું બિઝનેસ

Read more