વાંકાનેર: બિનઅધિકૃત કપાસના બિયારણ વેચતા વેપારી સામે ગુનો દાખલ

વાંકાનેર : વાંકાનેર શહેરમાં બિનઅધિકૃત કપાસના બિયારણના વેપારી સામે વાંકાનેર સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તેમજ પોલીસે

Read more