ગુજરાતનું સૌથી મોટું ભરતી કૌભાંડનો કોંગ્રેસનો આક્ષેપ: સરકારી ભરતીમાં 10 હજાર લોકોએ બોગસ પ્રમાણપત્ર આધારે નોકરી મેળવી..!

ગુજરાતમાં સરકારી નોકરી ભરતીમાં ખોટી માર્કશીટ- અમાન્ય પદવી- પ્રમાણ પત્રો દ્વારા મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર, પશુધન નિરીક્ષક વર્ગ-૩, ગ્રામ સેવકમાં આશરે

Read more

વાંકાનેર: શિષ્યવૃત્તિ કૌભાંડમા ઉંડી તપાસ માટે અગ્ર શિક્ષણ સચિવ પાસે ધા

વાંકાનેરના સામાજીક કાર્યકર કરશન ડાયાભાઈ આંબલીયા દ્વારા મોરબી જીલ્લામાં વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃતિની રકમમાં આચરવામાં આવેલા લાખો રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચાર અંગે રાજ્યના અગ્ર

Read more