અતિવૃષ્ટિમાં પાક્ને નુક્શાન થયુ હોય તો પાકવીમા માટે સર્વે કેમ કરાવવું? જાણવા વાંચો

ચાલુ વર્ષે વરસાદે ભારે ખેંચાવ્યા બાદ થયેલા અતી વરસાદમાં ખેતીમાં ભારે નુકશાન થવાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, ત્યારે ખેડૂતોએ

Read more