વોટ્સએપમાં મુસ્લિમ સમાજ વિરોધની પોસ્ટ કારનાર ભુજના ડૉ.આનંદ ચૌધરી સામે પગલા લેવાની માંગ

વોટ્સએપ ગૃપમાં બે કોમો વચ્ચે વૈમનસ્ય ફેલાય એવી પોસ્ટ નાખવા બદલ ભુજના ડોક્ટર આનંદ ચૌધરી સામે પગલા લેવા અખિલ કરછ

Read more