સરકારને પણ સ્કૂલ ફી મોંઘી લાગી ! ૨૫ ટકા ફી માફીનો લાભ સરકારે પણ ઉઠાવ્યો !

RTE હેઠળના છાત્રોની ફીમાં 25 ટકા બાદ કરી દેવા શાળાઓને સૂચના,સરકાર હવે સ્કૂલને RTEના વિદ્યાર્થી દીઠ માત્ર 7500 જ અપાશે

Read more

RTEના કેન્સલ થયેલ ફોર્મમાં અરજદારોને સુધારો કરવાનો મોકો આપવાની પીરઝાદાની માંગ

સરકાર દ્વારા આર્થિક રીતે નબળા પરિવારના વિદ્યાર્થીઓને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલમાં ફ્રી એડમિશન આપવાની RTE યોજના અંતર્ગત કરવામાં આવેલ અરજીઓ પૈકી,

Read more

આર.ટી.ઇ. હેઠળ પ્રવેશ પ્રક્રિયાની મુદતમાં વધારો કરવા માંગ

આર.ટી.ઇ. હેઠળ પ્રવેશ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાનો કાલે છેલ્લો દિવસ… આર.ટી.ઇ.માં પ્રવેશ પ્રક્રિયા ઓન લાઇન શરૂ છે. ઓન લાઇન અરજી

Read more

RTE પ્રવેશ માટેના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયાનો થયો પ્રારંભ

તા. 29 સુધી પ્રવેશ ફોર્મ સબમીટ કરાવી શકાશે : 11 સપ્ટેમ્બરે જાહેર થશે પ્રથમ રાઉન્ડ ગરીબ બાળકોને ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ

Read more

વાંકાનેર: જ્ઞાનગંગા સ્કૂલ RTEના ફોર્મ વિનામૂલ્યે ભરી આપશે…

કોઈપણ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને સવારના 8 થી સાંજના 5 દરમિયાન જ્ઞાનગંગા સ્કૂલ આરટીઇના મફતમાં ફોર્મ ભરી આપશે. વાંકાનેર: આગામી તારીખ 19

Read more

અંતે 19મી ઓગસ્ટથી RTE હેઠળ પ્રવેશ પ્રક્રીયાનો થશે પ્રારંભ

કોરોનાના ફૂંફાડાના પગલે પાંચ માસ વિલંબથી પ્રવેશ કાર્યવાહી : હવે 80 ટકા હાજરીવાળા બાળકોને સહાય રાજય સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા

Read more

RTE થઈ જશે અર્થહીન: હવે ગરીબોના બાળકોને નહીં મળે સારી સ્કૂલોમાં એડમિશન..?

શાળાનું સત્ર એપ્રિલ મહિનાથી ચાલુ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાથી રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન હેઠળ પ્રવેશ લેવા માગતા ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ સારી

Read more