ગરીબોના ખાતામાં સોમવાર સુધીમાં રૂા.1000 જમા થશે…

અડધો-અડધ એનએફએસએ કાર્ડધારકોના રાશનકાર્ડ-બેન્ક ખાતાનું લીંક અપ ન હોય તંત્ર મુંઝાયું રાજ્યની નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાની સિવાયની સબ રજિસ્ટ્રારની 98 કચેરીઓમાં

Read more