રાજકોટ: મેટોડામાં છરીની અણીએ સોનાના ચેઇનની લૂંટ !!

મેટોડા પોલીસ ચોકીએ ફરીયાદ કરવા પહોંચેલા રાધાબા રાણા સાથે ઉધ્ધતાઇભર્યુ વર્તન, પોલીસે સ્થળ મુલાકાત પણ ન કરી : એસ.પી.ને રજુઆત

Read more