પોરબંદરના દાનવીર ઉદ્યોગપતિ રિઝવાન આડતીયાનું આફ્રિકામાં અપહરણ…

પોરબંદર : મૂળે પોરબંદરના રહેવાસી અને આફ્રિકામાં બિઝનેસમાં કાઠું કાઢનારા ખોજા ઉદ્યોગપતિ રિઝવાન આળતીયાનું મોઝામ્બિકમાં અપહરણ થયું હોવાની ઘટના સામે

Read more