વાંકાનેર,રસીક્ગઢ: ગુલાબભાઈ ખોરજીયાની જિયારત મોકૂફ રાખેલ છે.

વાંકાનેર: ગઈકાલે રસીક્ગઢ ગામના યુવા ઉદ્યોગપતિ ગુલામભાઈ ખોરજીયાનું એક મેજર હાર્ટ એટેકના હુમલાના કારણે અવસાન થયેલ છે. તેમની જ્યારત પરંપરા

Read more

રસિકગઢ: ઇનાયત ઓઇલ મિલવાળા ગુલાબભાઈ ખોરજીયાનું નિધન

વાંકાનેર: રસીક્ગઢ ગામના અને ઇનાયત ઓઇલ મીલ વાળા ગુલાબભાઈ ખોરજીયાનું આજે બપોરે મેજર હાર્ટ એટેક આવતા નિધન થયું છે. ગુલામભાઈ

Read more