વાંકાનેર: રમઝાનમાં નાના બાળકો પણ રોજા રાખી રહ્યા છે.

વાંકાનેર લક્ષ્મીપરાની આઠ વર્ષની આરજુએ પવિત્ર રમજાન માસમાં આખો મહિનો રોજા રાખીને ખુદાની બંદગી કરીવાંકાનેર: વાંકાનેરના લક્ષ્મી પરામાં રહેતા કુરેશી

Read more

વાંકાનેર: લિંબાળા ગામમાં 7 વર્ષના બાળકે રમઝાનનું 26માં ચાંદનું રોઝુ રાખ્યુ

હાલ ઇસ્લામનો પવિત્ર માસ રમજાન ચાલી રહ્યો છે અને હવે ગણતરીના 3-4 દિવસો બાકી બચ્ચિયા છે ત્યારે આ ગરમીમાં રોજા

Read more

વાંકાનેર ખિદમત-એ-ખલ્ક ગ્રુપના સેવા કાર્યોમાં આર્થિક મદદ કરવા અપીલ

ખિદમત-એ-કલાક ગ્રુપ દ્વારા 64 વિધવા બહેનોને દર મહિને રાશન કિટનું વિતરણ, એમ્બ્યુલન્સ અને આખરી સફરની (શબ વાહિની) સેવા આપવામાં આવે

Read more

૨ાજકોટ જેલમાં મુસ્લિમ કેદીઓને ઈબાદત માટે અલગ બે૨ેક ફાળવાઈ

૨ાજકોટ જેલમાં ૨મઝાન માસ દ૨મ્યાન મુસ્લિમ કેદીઓ માટે અલગ બે૨ેક ફાળવી ખાસ વ્યવસ્થા ક૨વામાં આવી છે. ૨ાજકોટ સેન્ટ્રલ જેલના અધિક્ષક

Read more

અબડાસા: સૈયદ સલીમશા બાપુ વિઝાણવાળા દ્વારા જરુરત મંદ પરીવારોને ૫૦૦ જેટલી રાશનકીટનું વિતરણ કરાયુ.

રમઝાન માસમાં ૧ મહીનો ચાલે તે મુજબની 200 રાશનકીટ તૈયાર કરી અલગ અલગ ગામના લોકો ને પહોંચાડવાનું કામ થઈ રહ્યુ

Read more

રમજાન માસમાં તમામ ઇબાદતો ઘરે રહીને કરવા મુફતીએ કચ્છની અપીલ

આગામિ 25 તારીખથી ઇસ્લામ ધર્મ માટે પવિત્ર રમજાન માસ શરૂ થનાર છે. આ માસમાં કચ્છના મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા લોક ડાઉન

Read more