રાજકોટના કે.કે.વી સર્કલ પર ટ્રાફિક સિગ્નલ ખુલવાની રાહમાં ઊભેલી કાર અચાનક ભડભડ સળગી ઊઠી…

રાજકોટ : ઉનાળાની શરુઆતની સાથે જ રાજ્યમાં ખતરાની ઘંટી સમાન કિસ્સા સામે આવી રહ્યા છે. ગત અઠવાડિયે અમદાવાદમાં એક કાર

Read more