વાંકાનેર: ચેક રિટર્ન કેસમાં વાંકાનેરના ઉદ્યોગપતિને સજા

વાંકાનેર: તાલુકાના રાતીદેવડીના રહીશ બાદી તોફિક ઉસ્માનભાઈ એ તેમનો કપાસ સૌરાષ્ટ્ર જીનિંગ એન્ડ પ્રોસેસિંગના નામથી ચાલતી ભાગીદારી પેઢી ને વેચાણ

Read more