વાંકાનેર: આજે એક જ દિવસમાં 4 કેસ નોંધાયા, વાંકાનેરમાં કુલ કેસ 28 થયા.

વાંકાનેર: ગઈકાલે તાલુકાના કોઠી ગામે એક કેસ નોંધાયા બાદ આજે વાંકાનેર શહેરમાં એક જ દિવસમાં ચાર કેસ નોંધાયા છે. આ

Read more