અમદાવાદના પત્રકાર ઉપર રાજદ્રોહના કેસના વિરોધમાં વાંકાનેરના પ્રેસ કલબે આવેદન આપ્યું

આજરોજ મોરબી જીલ્લાનું વાંકાનેર તાલુકામાં અમદાવાદના ન્યુઝ પોર્ટલના પત્રકાર ધવલ પટેલ સામે રાજદ્રોહ નો ગુનો નોંધવામાં આવેલ છે એના વિરોધમાં

Read more