મોરબી જિલ્લામાં હથિયારબંધી અંગેનું જાહેરનામું પ્રસિધ્ધ થયું

મોરબી : મોરબી જિલ્લાની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા તથા લોકોના જાનમાલની સલામતી જળવાઇ રહે અને કોઇ અનિચ્છનીય બનાવો બનવા

Read more