આજે વાંકાનેરના યુવા ઉધોગપતિ પ્રજ્ઞેશ પટેલનો જન્મદિવસ

વાંકાનેર: આજે વાંકાનેરના યુવા ઉદ્યોગપતિ, વાંકાનેર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને પાટીદાર સેવા સમાજના પ્રમુખ, વાંકાનેર પાંજરાપોળ અને ગૌશાળા

Read more