વાંકાનેર: ગરીબ મજુરોની વહારે આવી અશરફનગર સુન્ની મુસ્લિમ જમાત

કોરોના વાઈરસ covid 19 ની મહામારી પ્રવર્તે છે ત્યારે રોજિંદી કમાણી કરતા ગરીબ મજદુરોની આવક બઁધ થઈ છે, તે ધ્યાને

Read more