વાંકાનેરમાં વધુ એક કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો

વાંકાનેર: આજે સાંજના વાંકાનેરમાં વધુ એક કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો છે. મળેલી માહિતી મુજબ આજે વાંકાનેરમાં સવારે 1 બપોરના 2

Read more