રાજકોટના 40 જાણિતા ફિઝીશ્યનો સરકારી હોસ્પિટલમાં સેવા આપવા તૈયાર…

રાજકોટ શહેર-જિલ્લા ઉપરાંત રાજ્યભરમાં કોરોના વાઈરસના સતત વધતા જતા કેસોમાં સરકારી હોસ્પિટલ તેમજ રાજ્ય સરકારે માન્ય કરેલ અમુક હોસ્પિટલોમાં કોરોના

Read more