વાંકાનેર: પાજ ગામ ખેડૂતોની 80 વિધા થી વધુ જમીનનું ધોવાણ…

આજે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આ બાબતે પ્રાંત અધિકારીને આવેદન આપ્યુ. વાંકાનેર: આજે આમ આદમી પાર્ટી અને પાજ ગામના ગ્રામજનો

Read more

આજે ગ્લોસી કોટેક્ષના પાર્ટનર જાકીરભાઇ માથકીયાનો જન્મદિવસ

આજે ગ્લોસી કોટેક્ષના પાર્ટનર જાકીરભાઇ માથકીયાનો જન્મદિવસ છે. વાંકાનેર તાલુકાના નાના એવા પાજ ગામમાં 20 મી એપ્રિલ 1969માં એક મધ્યમ

Read more