વાંકાનેર: શહેર પોલીસે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન લોકડાઉનનો ભંગ કરનાર ૧૧ શખ્સો ઝડપાયા

“વાંકાનેર ના નવા પરા વિસ્તાર માં સાત વ્યક્તિઓ અને મિલ પ્લોટ માં થી ૪ કુલ ૧૧ વ્યક્તિઓને અટક કરી” By

Read more